VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY IT služeb FABER VISUM int.

1. Provozovatel

1.1 Provozovatelem služeb v oblasti digitální grafiky a designu, poskytování hostingu, zpracování webových i multimediálních prezentací, IT servisu a servisu výpočetní techniky je OSVČ se sídlem Franze Liszta 23, 323 00 Plzeň, IČ: 86922432

2. Další ujednání

2.1. Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita jen při vzájemné komunikaci, nebo za účelem realizace objednaných služeb.
2.2. Provozovatel si vyhrazuje právo podle potřeby měnit všeobecné podmínky.
2.3. Provozovatel není zodpovědný za obsah web stránek, vytvořených uživateli.
2.4. Uživatel se zavazuje, že webové stránky nebudou obsahovat erotickou tématiku, pokud se předem nedohodne s provozovatelem.
2.5. Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí objednávkovým listem, který se uzavírá mezi provozovatelem a uživatelem.
2.6. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
2.7. Poskytovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
2.8. Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.
2.9. Postihy za znovu-aktivaci a neuhrazení faktur se řídí objednávkovým listem, který se uzavírá mezi provozovatelem a uživatelem.
2.10. Je zakázáno kopírování jakékoliv části, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu.
2.11. Na každé webové stránce je v patičce textový odkaz na TLD fabervisum.cz

3. Reference na Vaši prezentaci

3.1. Poskytovatel může uvést odkaz na vytvořené webové stránky uživatele pro svoji propagaci, například na webových stránkách poskytovatele, v tiskových informacích, či v jakékoliv jiné reklamní komunikaci.

4. Fakturace

4.1. Splatnost faktury uvedena na vystavené faktuře.
4.2. Při neuhrazení faktury do data splatnosti si provozovatel účtuje smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den zpoždění.
4.3. 7 dní po datu splatnosti faktury provozovatel zamezí přístup k prezentaci z internetu
4.4. 14 dní po datu splatnosti faktury provozovatel přebírá vlastnictví nad vytvořeným dílem včetně obsahu s výjimkou: osobních údajů uživateli, grafice nebo jiným materiálům chráněným autorským právem uživatele.
4.5. 14 dní po datu splatnosti faktury provozovatel vyhrazuje si právo použít vytvořenou webovou prezentaci pro vlastní účely a to znamená: zveřejnit na internetu jako vlastník, nabídnout třetí straně, prodat, měnit obsah a t.d.
4.6. 14 dní po datu splatnosti faktury veškeré uhrazené uživatelem zálohy se považují jako nevratné.

5. Smluvní pokuta

5.1. Poplatkem za obnovení služby je stanovena cena 3000,- Kč

6. Ukončení služby

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek: Obsah stránek není v souladu se zákony České republiky
Obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele
Stránky obsahují zavirované soubory
Uživatel využívá poštovní server k rozesílání spamu
Uživatel porušuje všeobecné podmínky.

GDPR